QUÈ FEM

ACOMPANYEM gent gran I FAMÍLIES

A Clara Ser Gran, ens dediquem a fer que l’envelliment sigui una experiència enriquidora, un capítol positiu i significatiu per a les persones grans i les seves famílies. Acompanyem a la gent gran i les seves famílies amb un enfocament únic. Creiem en el dret de cada persona gran a decidir el seu propi envelliment.

  • Oferim assessorament i consultoria especialitzada perquè puguin continuar vivint a casa, participant en activitats significatives i prenent decisions que respectin els seus desitjos i necessitats.
  • Dissenyem cures personalitzades des de l’entorn familiar. Construïm itineraris d’envelliment adaptats a cada individu.
  • Coordinem recursos per assegurar que les persones puguin envellir amb el màxim benestar i els brindem suport durant la presa de decisions i en la gestió de conflictes, acompanyem les famílies en cada pas d’aquest viatge.

PROJECTES RELACIONATS

Dissenyem serveis

RESIDÈNCIES, CENTRES DE DIA I SERVEIS D’ATENCIÓ

Transformem residències i serveis d’atenció, centrant-nos en el desenvolupament de capacitats. Clara acompanya aquest canvi mitjançant la formació i el disseny de serveis, buscant construir entorns de qualitat de vida i participació comunitària.

Oferim formacions personalitzades, consultoria en disseny ambiental, gestió de conflictes, promoció de relacions comunitàries i projectes Inter-generacionals.

Abracem el paradigma de l’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), per promoure el respecte als drets, la dignitat i l’autonomia. La nostra metodologia SAD_ESS Projecte, basada en la AICP, en la perspectiva comunitària i en la Investigació Acció (IA), busca desplaçar el model d’atenció purament assistencial.

Des de la perspectiva social, defensem l’envelliment amb la comunitat”, integrant la comunitat en un envelliment actiu i inclusiu. Proposem serveis oberts, és a dir, que actuïn com a mediadors i facilitadors evitant la reclusió.

PROJECTES RELACIONATS

TEIXIM COMUNITAT

A Clara, defensem l’autogestió i la democratització dels cures, lluitant contra la discriminació per edat. Participem en la construcció de barris cuidadors que promoguin el benestar i la participació de les persones.

Creiem que la participació en activitats quotidianes amb la comunitat desafia estereotips, combat l’aïllament i enriqueix les relacions, per això, busquem revertir l’apartheid que pateixen les persones grans per fomentar la seva participació comunitària.

Teixim relacions a diferents nivells promovent pràctiques inclusives i amigables. Construïm sinergies entre entitats i actors per implementar pràctiques transformadores i sostenibles, promovent la participació efectiva i la col·laboració entre serveis públics i privats.

Col·laborem amb les iniciatives comunitàries per a democratitzar els cures, generar ocupació de qualitat i construir alternatives de cura justes de màxima qualitat. Amb Clara, apostem per construir comunitats vibrants, on la gent gran sigui valorada i puguin enriquir el teixit social.

PROJECTES RELACIONATS

APRENEM A ENVELLIR I APRENEM A CUIDAR

Descobreix el programa “Aprèn a Envellir” de Clara Ser Gran:

Busquem transformar la percepció de l’envelliment i fomentar una nova cultura dels cures. Treballem especialment amb joves per desafiar estereotips i sensibilitzar sobre el valor de la gent gran en una societat que envelleix

Enfocament educatiu:

Les nostres propostes educatives es centren en la de-construcció de prejudicis i estereotips cap a l’envelliment. Creiem que els entorns educatius són clau en la lluita contra la discriminació per edat i en la construcció de nous significats. Instem la societat a superar la por a l’envelliment mitjançant dinàmiques creatives i participatives. Oferim als joves espais de reflexió i activitats per imaginar i comprendre l’envelliment i els cures.

A més, acompanyem grups d’adults en la planificació del seu propi envelliment mitjançant tallers i xerrades que fomenten la reflexió, la planificació i l’apoderament en la presa de decisions.

PROJECTES RELACIONATS

INNOVACIÓ: TRANSFORMACIÓ PER A L'ENVELLIMENT SOSTENIBLE

Descubre el programa “Aprende a Envejecer” de Clara Ser Gran:

En la nostra missió de construir coneixement socialment transformador, garantir els drets de les persones i influir en les polítiques socials.

La nostra aposta es centra en impulsar processos creatius, col·laboratius i d’intercanvi per replicar bones pràctiques en diversos contextos.

Treballem en la sistematització del coneixement per construir eines d’atenció adaptables i replicables.

En resposta a les projeccions demogràfiques actuals, defensem la necessitat d’enriquir el coneixement sobre l’envelliment des d’una perspectiva comunitària. Busquem transformar models d’atenció, democratitzar cures, respectar drets humans i garantir la sostenibilitat de recursos socials i materials.

La nostra aproximació rigorosa no compromet la creativitat ni la flexibilitat ja que explorem diverses disciplines i eines per millorar la qualitat de vida de la població que envelleix i de les treballadores del sector.

Guiades per l’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), la perspectiva comunitària i la Investigació Acció (IA), cerquem liderar el canvi cap a un envelliment sostenible i centrat en les persones.

PROJECTES RELACIONATS