Projectes de Divulgació, sensibilització i xerrades

  • Taller “A qui li importa el que jo faci? “. L’activitat quotidiana i la planificació de l’envelliment-El Pla de Vida Quotidiana (**PVQ).
  • La meva vida musical. Música i envelliment
  • Les cures no tenen preu!
  • Cuidar és cosa de dones?…cures i feminismes
  • Cures i migració. Una mirada intercultural de les cures
  • Com vull envellir? La importància de la planificació de l’envelliment i les cures. Alternatives a la llar: *Co-habitatge, residències, centres de dia, centres diürns, etc.
  • I a mi….qui em cuida? Estratègies d’acte-cuidat i prevenció de la solitud no estimada per a famílies cuidadores.
  • Conflictes i cura… comunicació, rols i acords familiars en les cures.