Projecte de disseny tècnic per a definir les característiques del servei d’atenció diürna per a majors de 65 anys. Empresa Goxara. Ajuntaments de Zumarraga i Urretxu (País Basc, 2019).

El projecte planteja un abordatge soci-ocupacional basat en l’enfocament de la «Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP)» i proposa la integralitat dels recursos i els suports per a aconseguir totes les esferes de la persona, des d’una mirada sistèmica i no fragmentada, que permeti a les persones articular-se dins de la trama comunitària. Es va construir un servei d’atenció que actués en tant mediador, facilitador i promotor de les relacions de les persones majors, tenint en consideració que “tot el que es pugui, ha de poder fer-se fora”, evitant així fenòmens de reclusió. Les persones que van inspirar aquest projecte són persones majors de 65 anys que requereixen una sèrie de suports personalitzats per a afavorir la presa de decisions i el control dels esdeveniments quotidians de la seva vida (autonomia). La proposta es va basar en l’enfocament de les capacitats de l’ésser humà (Sen, A i Nussbaum, M) que considera que les capacitats, “no són aquelles que la persona té, sinó les que poden arribar a desenvolupar si facilitem els suports i els recursos necessaris”, amb la intenció d’allunyar-nos de pràctiques deficitàries que únicament posen el focus en la deterioració i en les perdudes de la persona. Quant a la perspectiva social, es va partir del concepte de “envelliment amb la comunitat”, que considera a la comunitat com un subjecte sense el qual no és possible imaginar un envelliment actiu, participatiu, incloent, ni processos de transformació social.