Itineraris de cures. – Consultoria familiar per a la planificació de les cures domiciliàries.

En Clara volem que la gent gran pugui viure a la seva casa amb qualitat de vida. Per això, treballem amb les persones i les seves cuidadores per a dissenyar unes cures domiciliàries centrades en les necessitats i desitjos de les persones. Les assessorem respecte a l’estructuració de la vida quotidiana: les cures, la gestió dels conflictes derivats, les mobilitzacions, les activitats de la vida diària, les adaptacions de la llar, les activitats de participació, els recursos socials, etc Perquè cada persona és única, desenvolupem accions fetes a mida que facilitin l’envelliment en la pròpia llar. Ens dirigim a persones i famílies que han decidit envellir a casa malgrat les seves limitacions físiques, psíquiques i/o relacionals. Aproximem eines formatives i estratègies útils de cura i acte-cuidat per a familiars o cuidadores remunerades.