Projecte de formació i acompanyament en les cures- Comunalitat Badalona Sud (2024-2025).

Les Comunalitats Urbanes són un programa del Departament d’Empresa i Treball que busca impulsar una organització més justa de l’economia. En l’actualitat, compta amb vint-i-dues comunalitats repartides en tot el territori, formades per empreses, entitats, cooperatives i tot tipus de xarxes veïnals i de suport mutu. L’objectiu del programa és crear nous projectes econòmics que, des de l’autoorganització, puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local, a partir de l’impuls i l’enfortiment dels béns comuns i de les iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu.

Davant un mercat que no és capaç de satisfer les necessitats de la població amb equitat i justícia, les comunalitats estan compromeses a impulsar una visió de l’economia que tingui com a eix vertebrador la vida de les persones.

Dins del marc de la «Comunalitat Badalona Sud» i de la mà de la Fundació Badalona *Capaç, la cooperativa Clara desenvolupa un projecte per a millorar l’ocupabilitat de les treballadores i per apujar la qualitat assistencial de les cures domiciliàries. Atès el fenomen en què les dones migrades a Catalunya s’insereixen en el mercat invisibilitzat de les cures domiciliàries. En aquest “mercat”, no sols no els hi ofereixen garanties laborals sinó que no es faciliten eines formatives específiques ni d’autocura per a respondre a la complexitat que representen les cures domiciliàries de les persones amb dependència o discapacitat al nostre país.

La gran mobilitat territorial d’aquest col·lectiu de dones cuidadores, sumada a llargues jornades laborals i a la necessitat de pluri-ocupar-se dificulten encara més, les seves possibilitats d’accés a l’oferta formativa “normalitzada” i a espais que promoguin l’autocura.

En aquest context, el projecte busca coadjuvar a des-precaritzar els treballs de cures domiciliàries a través de l’acompanyament de treballadores del sector i de les famílies cuidadores del territori. Aquest acompanyament inclou accions reflexives i formatives per a incidir en la qualitat assistencial, en l’acompanyament formatiu de les treballadores i de les famílies cuidadores, alhora que en la construcció de sinergies entre els diferents actors comunitaris presents a Badalona Sud.