Projecte de formació i acompanyament- Cuida, cuida’t, cuidem-nos (2022)

Un projecte comunitari desenvolupat conjuntament amb l’Associació Hospice.cat, de complicitat amb el Pla de Desenvolupament Comunitari del Poblenou i de la Taula Eix Pere IV, amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de les cures domiciliàries i en la millora de la seva organització.

A través d’activitats d’acompanyament per a cuidadores familiars i cuidadores remunerades de gent gran , de persones amb dependència i de persones en processos de final de vida.

Activitats formatives i reflexives:

  • Formació bàsica en cures de persones amb dependència
  • Formació bàsica en cures al final de la vida
  • Reflexió grupal sobre l’organització i democratització de les cures