Projecte “Reconstruint la vida quotidiana com a font de salut”- Proposades de millora per al servei d’atenció diürna de l’Ajuntament de Arbúcies (2020).

L’Ajuntament d’Arbúcies com a part de la seva estratègia d’atenció a les persones majors, va desenvolupar un servei amb el nom de Espai Conviure. amb els objectius de:

  • Oferir un entorn adequat i adaptat en les necessitats d’atenció de les persones.
  • Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.
  • Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.
  • Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

L’any 2020 la cooperativa Clara, va realitzar una revisió de l’estratègia i va realitzar aportacions metodològiques que permetessin la operativització i posada en marxa del servei des d’una perspectiva d’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), del Model d’Ocupació Humana (MOH) i la perspectiva comunitària.

En un moment en què els serveis residencials es troben força discutits, les administracions públiques tenen davant el repte de generar sistemes de capellà alternatius, que permetin a les persones viure, envellir i cuidar amb qualitat de vida, en el seu entorn. En aquest context, equipaments com l’Espai Conviure d’Arbúcies, poden esdevenir una peça clau per a secundar, acompanyar i formar a persones amb dependència, cuidadores i familiars.

La metodologia de treball que Clara proposà per a construir un servei innovador partí del reconeixement de les competències de les persones per afavorir que la gent gran pugui gaudir d’una vida amb sentit quotidià, en un entorn que la sostingui i li doni suport.