Projecte d’acompanyament a familiars cuidadores “Cafè per compartir” (Vila Veïna 2023-2024)

En el marc del projecte Vila Veïna impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, Clara conjuntament amb Integral, cooperativa de Salut vam dinamitzar 5 grups de famílies cuidadores de persones amb dependència en els barris de Provençals del Poblenou, Trinitat Vella, El Carmel i La Maternitat i Sant Ramón.

Els objectius d’aquests espais van ser:

  • Acompanyar, mitjançant l’escolta, la formació i la reflexió a les cuidadores familiars.
  • Construir i dinamitzar un espai segur per a facilitar l’expressió i l’establiment de relacions d’ajuda mútua.
  • Aportar eines i competències per a l’acte-cuidat.
  • Aportar coneixements i eines per una millor gestió de la cura domiciliària.