Projecte per a la Millora de l’ocupabilitat i la qualitat assistencial de les cures domiciliàries al Prat de Llobregat- CPS FRANCESC PALAU (2019-2024)

Des de l’any 2019 el CPS Francesc Palau i la cooperativa Clara duem a terme un projecte d’acompanyament i formació per a dones migrades que treballen o s’insereixen al mercat precari de les cures domiciliàries del nostre país.

Aquest projecte s’emmarca dins del servei d’orientació integral dirigit a persones nouvingudes que el CPS Francesc Palau duu a terme des de fa anys. La iniciativa del CPS cerca incidir tant en la qualitat assistencial de les cures domiciliàries com en l’acompanyament a les famílies cuidadores del Prat i en la construcció de sinergies entre els diferents actors comunitaris presents a la ciutat. Es tracta d’un projecte integral que uneix la professionalització, l’acompanyament i la cura de les treballadores, amb un servei d’orientació sociolaboral i d’una bossa de contactes per a persones que busquen treball en l’àmbit de l’atenció domiciliària i/o la cura de persones dependents.

De la mateixa manera,el CPS ofereix un servei d’orientació i acompanyament dirigit a famílies cuidadores que facilita: el contacte amb els perfils més apropiats de la bossa de cuidadores i un espai de formació grupal.

Des de l 2019 el projecte portat a terme per Clara, ha inclòs accions formatives i reflexives dirigides principalment a cuidadores “nouvingudes” que busquen o treballen en el mercat de les cures. Al llarg dels anys l’equip ens hem anat adaptant per a donar resposta a les necessitats de les treballadores i de les famílies cuidadores del Prat, entre d’ altres mesures, a través d’estratègies pedagògiques i d’acompanyament per a minimitzar l’impacte negatiu del mercat precaritzant en les dones migrades i en les famílies cuidadores del Prat.