SOBRE CLARA

Som 2 sòcies treballadores, Innan Urueta i Rita Relaño

Ens dediquem apassionadament a la transformació del sector dels cures de persones dependents i amb diversitat funcional. Oferim programes especialitzats en cures, recolzats per un equip multidisciplinari compost per professionals experts en fisioteràpia, auxiliar d’infermeria, teràpia ocupacional, treball social entre altres especialitats relacionades amb el sector de les cures.

La nostra Missió: Transformar el Model d’Atenció a les persones

Ens comprometem a incidir i transformar el model d’atenció a la gent gran, guiades pels valors de l’Economia Social i Solidària. Observem amb preocupació un món que envellit ràpidament on la discriminació per edat condueix a l’exclusió social.

Visió de Cura: Valoració i Actualització Professional

Reconeixem que les cures adreçades a l’envelliment sovint es troben invisibilitzades i precaritzades. És per això, que defensem la valoració i l’actualització constant de les professions associades a la cura. Creiem fermament que només d’aquesta manera podem fer front amb èxit als reptes futurs de la cura.

La nostra Transformació: Canvi de Paradigma i Metodologia

Participar en la transformació que busquem implica un canvi profund en el paradigma i la metodologia. Per aquesta raó, decidim fusionar eines i enfocaments que al llarg de la nostra pràctica professional hem anat atresorant. Aquest enfocament innovador ens permet oferir programes de formació i cura que no únicament s’adaptin a les necessitats actuals, sinó que també anticipin i abordin els reptes futurs de l’envelliment i els cures.

A Clara Ser Gran treballem per fer de cada experiència de cura una oportunitat per a la transformació positiva i de qualitat.

Uneix-te a nosaltres en aquesta missió de construir un present i un futur en què els cures siguin valorades, actualitzades i portades a terme amb el més alt nivell de compromís social.