Teixim comunitat

Volem barris acollidors que facilitin la permanència de la gent gran, el seu benestar i participació quotidiana.
Participem del teixit comunitari i apostem per la democratització de les cures, contra la seva invisibilització i precarització.

En Clara volem impulsar processos d’autogestió que reconeguin a la gent gran amb capacitat de decidir i gestionar la seva pròpia existència social. Al mateix temps, volem contribuir a revertir la situació “d’apartheid” que pateix la gent gran i lluitar contra la discriminació per edat.

Partint del Model d’Ocupació Humana (MOH) sostenim que la participació en activitats quotidianes amb la comunitat ens ajuda a fissurer els estereotips, a generar riquesa relacional i també constitueix una eina eficaç en la lluita envers l’aïllament i la solitud no desitjada de la gent gran i de les seves cuidadores.

Per a aconseguir els nostres objectius, busquem teixir relacions a tots els nivells i impulsar pràctiques inclusives i amigables cap a les persones grans, que els barris puguin nodrir-les i nodrir-se d’elles per així, mantenir i fer créixer el seu capital social.

Promovem la construcció de sinergies entre les entitats i els actors presents als barris per a implementar pràctiques transformadores i sostenibles. Per a construir contextos de participació efectiva, busquem teixir xarxes entre els serveis públics i privats que permetin donar sortida a les necessitats socials, socio-educatives i d’oci de les persones.
Per a treballar per una democratització de les cures i per a generar ocupació de qualitat, col·laborem amb iniciatives comunitàries en la creació d’alternatives de cura justes i de qualitat.