Innovem

Apostem per construir coneixement socialment transformador, que garanteixi els drets de les persones i que incideixi en les polítiques socials. 
Impulsem processos creatius, col·laboratius, i d'intercanvi que permeti la replica de bones pràctiques.

Volem que la nostra pràctica resulti útil per a la societat i apostem per una sistematització del coneixement que permeti generar eines per a ser replicades i adaptades a altres contextos d’acció.
Davant de les actuals prediccions demogràfiques, considerem urgent enriquir un cos de coneixement específic en l’àmbit de l’envelliment des d’una perspectiva comunitària que permeti la transformació dels models d’atenció, la democratització de les cures, el respecte als drets humans i la sostenibilitat dels recursos socials i materials.

Considerem que el rigor metodològic no es contraposa a la creativitat i la flexibilitat, així que explorem totes aquelles disciplines i eines que ens ajudin a millorar la qualitat de vida de la població.

El nostre marc metodològic el construeixen principalment el model de l’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), el Model d’Ocupació Humana (MOH), la perspectiva comunitària i la Recerca Acció (RA).