Codissenyem residències, centres de dia i serveis d’atenció

Treballem per facilitar el desenvolupament de les capacitats en les persones, per això, ens involucrem en la transformació de les residències i serveis, mitjançant la formació i l'acompanyament d'equips.

Clara acompanya a les residències, els centres de dia i els serveis d’atenció mitjançant la formació i el disseny de serveis amb la ferma voluntat de propiciar una transformació que aconsegueixi fer d’aquests, entorns de bon viure, treballar i espais oberts a la participació comunitària.

Volem allunyar-nos de pràctiques deficitàries que posen el focus en el deteriorament i en les pèrdues de la persona. La nostra mirada parteix de l’enfocament de les capacitats de l’ésser humà que considera que les capacitats “no són aquelles que la persona té, sinó les que pot arribar a desenvolupar si facilitem els suports i els recursos necessaris”.

Per a promoure serveis que donin suport a les capacitats de les persones elaborem formacions a mida, consultoria en el disseny ambiental, anàlisi i disseny d’activitats, gestió de conflictes a les organitzacions, promoció de relacions comunitàries, provisió de serveis especialitzats i projectes intergeneracionals.

En l’actualitat, la transició des del model mèdic hegemònic cap al paradigma de l’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), encara que lentament, està donant lloc a noves realitats i criteris que modifiquen la concepció dels recursos d’atenció. En aquest context, el respecte pels drets, la dignitat, l’autonomia i la participació en activitats significatives de la persona passen a ser els eixos prioritaris.

El nostre desig és que aquestes pràctiques arribin per a quedar-se i desplaçar al model purament assistencial, per això, la nostra metodologia parteix d’un abordatge socio-ocupacional basat en el model de l’AICP, el Model d’Ocupació Humana (MOH), la perspectiva comunitària i la recrca Acció (RA). Proposem la integralitat dels recursos i els suports per a aconseguir totes les esferes de la persona: una mirada complexa i no fragmentada que permeti a les persones articular-se dins de la vida quotidiana.

Quant a la perspectiva social, partim del concepte “envelliment amb la comunitat” que considera a la comunitat com un subjecte sense el qual no és possible imaginar un envelliment actiu, participatiu, incloent, ni processos de transformació social. En aquesta línia proposem serveis que actuïn en tant mediadors, facilitadors i promotors de les relacions de les persones, tenint en consideració que “tot el que es pugui, ha de poder fer-se fora”, evitant així fenòmens de reclusió.