Publicado el

Projecte Centre d’atenció diürna

Por: Innan Urueta


Hem col·laborat amb la posada en marxa d’un Centre d’Atenció Diürna, un disseny integrador, preventiu i assistencial per a oferir durant el dia, atenció a les necessitats personals bàsiques, terapèutiques i socioculturals de la gent gran atesa i a més,  proporcionar als familiars o cuidadors habituals el suport i orientació necessaris per a facilitar la seva atenció. Aquest serveis està dirigit a persones de 65 o més anys en risc de dependència o situació de dependència grau 1.


Per a Clara, ha estat fonamental partir d’una perspectiva comunitària que lluiti contra el risc d’aïllament, solitud, abandonament i/o tracte inadequat. D’altra banda, el Model Atenció Integral Centrada en la Persona, Model d’Ocupació Humana i la Recerca Acció ens han permès dissenyar un servei que ajudi les persones a vertebrar la seva vida quotidiana atraves d’activitats significatives i al mateix temps, incidir en el manteniment i millora de les seves Activitats Bàsiques de la Vida Diària.


El nostre objectiu a través d’aquest disseny, radica a atendre les necessitats personals bàsiques, terapèutiques i socioculturals de les persones majors, proporcionar orientació i suport a les famílies i cuidadores per a facilitar l’atenció i la permanença en l’entorn habitual, promoure l’autonomia en la presa de decisions, identificar criteris, recollir i analitzar indicadors que permetin avaluar el projecte.


En conjunt, es tracta de desenvolupar un servei diürn que faciliti a la gent gran continuar vivint en el seu entorn social i familiar en condicions de benestar.

Proyectos relacionados