Publicado el

De què parlem quan ens referim a atenció de qualitat?

Por: Innan Urueta


¿Es pot aprendre a tenir cura? Quines qualitats ha de tenir una persona per dedicar-se a professions relacionades amb la cura?
 A Clara pensem que la cura de qualitat es troba intrínsecament lligada a la promoció de l’autonomia de la gent gran, així com amb la seva independència funcional en les activitats quotidianes de la vida diària. Per a nosaltres, tenir cura transcendeix la satisfacció de les necessitats més bàsiques.
 Des de la nostra perspectiva la cura d’una persona amb demència, tant a les llars com a les residències, requereix el desenvolupament d’habilitats i competències tècniques que ens permetin entendre i atendre els processos relacionats amb la malaltia, l’anàlisi de les activitats quotidianes, la gestió ambiental com a estratègia terapèutica, els productes d’adaptació, el disseny d’activitats riques en estímuls i, per descomptat, qüestions ètiques sobre contencions o sobre el respecte al dret que tenen les persones grans a participar de forma digna i significativament en la vida quotidiana.
 De la mateixa manera, els qui tenim cura necessitem adquirir competències relacionals, que ens permetin la gestió de l’estrès, l’establiment de la relació terapèutica, l’empatia, les tècniques de validació i d’escolta etc. I si treballem en una residència, hem d’aprendre a treballar col·lectivament les nostres habilitats de comunicació, de treball d’equip, de gestió del conflicte etc.
 Per a Clara, la formació és un eix fonamental en l’àmbit de les cures i una aposta per la democratització de les cures i per la creació d’entorns

Últimos posts